Fine stor sjøkreps 4-7 i størrelsen. Sjøkrepsen er rå slik at man kan legge sin personlig preg på den.